I. Informacje OGÓLNE

 

1. Sklep internetowy laroka.pl (Sprzedawca) prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży. Właścicielem sklepu jest Laroka Karolina Kostańska, z siedzibą w Częstochowie , Polskiego Czerwonego Krzyża 12/73, NIP: 5732642628, Regon: 242702938

 

2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.laroka.pl

 

3. Wszelkie treści jak i zapisy niniejszego regulaminu są objęte ochroną prawami autorskimi i stanowią własność Laroka Karolina Kostańska. Kopiowanie, rozpowszechnianie i jakiekolwiek wykorzystanie bez zgody autora są zabronione. Naruszenie powyższego stanowi jednoznaczną, dobrowolną akceptację poddania się karze i wypłacenia kary umownej w wysokości 25 000 zł co nie zamyka roszczeń właściciela praw autorskich z tego tytułu i pozostawia możliwość dalszego dochodzenia odszkodowań na drodze sądowej.

 

 

 

II. OFERTA

 

1. Produkty, które Laroka prezentuje na stronie sklepu, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w myśl art.71 kodeksu cywilnego. Laroka zobowiązuje się, że prezentowane produkty będą dostarczone bez wad. Laroka dokłada wszelkich starań aby prezentowane dostępności towarów, opisy i zdjęcia przedstawione na stronie rzetelnie odwzorowywały wygląd produktów, jednakże mają one jedynie charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od towarów dostarczanych przez producentów, oraz faktyczną dostępnością towarów.

 

2. Wszystkie prezentowane ceny towarów są proponowanymi cenami brutto (zawierają podatek VAT), podane są w złotych polskich. Cena staje się  wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

 

3. W przypadku braku zamówionego towaru na magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie telefonicznie lub na adres e-mail wskazany w Zamówieniu i ma możliwość wyboru między: zmianą kupowanego towaru na inny, dłuższym czasem realizacji lub rezygnacją z zamówienia.

 

4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

 

 

 

III. ZAMÓWIENIE I ZAPŁATA

 

1. Zamówienia ze sklepu www.larokar.pl można składać na 3 sposoby:

 

a) poprzez formularz zamówieniowy dostępny na stronie www.laroka.pl

 

b) telefonicznie pod numerem telefonu 509 857 579  w godzinach pracy firmy Laroka.

c) wysyłając e-mail z linkiem do produktu ze strony www.laroka .pl pod adres : larokasklep@gmail.com

 

Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie złożenia Zamówienia.

 

2. Kupujący zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do celów zawarcia umowy zakupu i realizacji umowy zgodnie z formularzem zamówienia. Do każdej przesyłki dołączony zostaje dowód zakupu.

 

3. Sprzedawca wystawia faktury VAT na życzenie Kupującego (w przypadku Konsumentów). Aby ją otrzymać należy podczas składania zamówienia zaznaczyć odpowiednie pole, dopisać w uwagach lub poinformować o tym obsługę sklepu, podając jednocześnie niezbędne dane. W przeciwnym wypadku Konsument otrzymuje z automatu dowód zakupu.

4. Zamówione towary dostarczane są na adres podany w formularzu zamówienia. Sposób dostawy jest zgodny z wybraną/wskazaną przez Klienta formą wskazaną na zamówieniu.

 

5. Koszty wysyłki zależą od rodzaju oraz wagi towaru. W przypadku zamówienia kilku produktów, łączna cena zamówienia podana jest po wybraniu opcji dostawy w podsumowaniu formularza zamówienia.

 

6. Zapłaty za towar dokonać można zgodnie z formami płatności udostępnianymi aktualnie na sklepie i widocznymi przy podsumowaniu formularza zamówienia.

 

7. Akceptowane formy płatności to:

 

a) przelewem na numer konta bankowego:

 

Numer konta bankowego dla przelewów z terenu Polski :

 

Bank  Raiffeisen
Numer konta :PL13 1750 0012 0000 0000 2595 2316

 

b) zapłata gotówką przy doręczeniu przesyłki ( tzw. Opcja za pobraniem )

 

c) płatność gotówką lub kartą w momencie odbioru towaru osobiście w butiku Laroka DH.Pasaż ,Al.NMP 12C w Częstochowie

 

d) PayU – zewnętrzny system opłat.

e)TPay - zewnętrzny system opłat.

 

8. Kupujący ma możliwość w obecności przedstawiciela przewoźnika lub przedstawiciela sprzedawcy (przy odbiorze osobistym), sprawdzić zawartość paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu, jak i zgodności z zamówieniem.

 

9. Jeżeli Kupujący stwierdzi uszkodzenie opakowania, a po otwarciu również przedmiotu, ma prawo sporządzić protokół reklamacyjny dostępny u spedytora, ma prawo również odmówić przyjęcia przesyłki. Te same prawa przysługują kupującemu w momencie stwierdzenia niezgodności przesłanego towaru ze złożonym i potwierdzonym zamówieniem.

 

 

 

IV. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ i WYSYŁKA TOWARU

 

1. W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest zarejestrować się w panelu Sklepu podając prawdziwe dane osobowe/firmowe i akceptując niniejszy Regulamin,  prawidłowo wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji wysyłki.

 

2. Potwierdzenie prawidłowo złożonego zamówienia wysyłane jest automatycznie drogą mailową na adres podany przez Kupującego. Tą samą drogą Klient może być powiadamiany o statusie realizacji zamówienia. W przypadkach szczególnych Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem celem ustalenia szczegółów realizacji zamówienia.

 

3. Zamówienia są realizowane w dni robocze, w godzinach pracy Sprzedającego i wysyłane od 2 do 7 dni roboczych. O przypadkach szczególnych mogących potencjalnie wydłużyć termin realizacji Klient jest informowany przez Sprzedawcę wraz z pouczeniem o przysługujących mu prawach.

 

4. W zamówieniach, w których Kupujący wybrał jako formę płatności przedpłatę na konto Sprzedawcy, realizacja zamówienia rozpoczyna się z momentem zaksięgowania przesłanych środków pieniężnych na konto bankowe Laroka.

 

5. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zatwierdzania opinii zgodnych z zakresem przeprowadzonej transakcji i produktów z niej wynikających. Sklep zastrzega sobie prawo do niezatwierdzenia opinii niezgodnej z zapisami regulaminu, stanem faktycznym wynikającym z historii realizacji zamówienia w systemie Sklepu, opinii kontrowersyjnych czy naruszających prawo. Ocena opinii pozostaje w wyłącznej gestii Sklepu.

 

6.Wybierając produkt w Sklepie z podanym wariantem (tj.  kolor, rozmiar, model) Klient akceptuje fakt, że nie ma możliwości zamiany na inny, otrzyma produkt który zatwierdził w zamówieniu. Nie ma możliwości zmiany produktów czy jego wariantów na podstawie uwag w komentarzu czy na podstawie wiadomości e-mail. W przypadku produktów oznaczonych jako gratisy Klient akceptuje fakt, że są one nadawane przez system automatycznie w losowym wariancie, rozmiarze i kolorze. Nie ma możliwości wymiany gratisów uzyskanych po osiągnięciu progu cenowego, tylko takie jak zostały przyznane automatycznie przez system Sprzedającego. Adres do wysyłki Klient uzupełnia w formularzu dostępnym przy składaniu zamówienia, adresy podawane w innych miejscach(komentarze, uwagi itp.) nie będą brane pod uwagę. Jeżeli Klient pomylił się podając adres powinien o tym fakcie poinformować Sprzedającego bez zbędnej zwłoki, przed wysyłką towaru poprzez kontakt osobisty, telefoniczny bądź mailowy.

 

 

 

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1. Kupujący/Klient będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, który zawarł umowę na odległość, ma możliwość odstąpienia od niej bez podania przyczyny zgodnie obowiązującymi zapisami prawa.

 

2. Odstąpienie od umowy polega na złożeniu przez Konsumenta/Klienta jednoznacznego oświadczenia (np. mailowo lub w formie pisemnej) w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru lub odbioru tegoż towaru przez osobę przez Konsumenta/Klienta upoważnioną z wykluczeniem firmy dostarczającej towar (zgodnej z wskazaniem na formularzu zakupu).

 

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie  oświadczenia przed upływem terminu na adres mailowy: larokasklep@gmail.com lub adres korespondencyjny Laroka.

 

 

O taki formularz należy poprosić obsługę sklepu , wzór tegoż oświadczenia został przygotowany na podstawie załącznika do Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r (z późniejszymi zmianami), lub innym stworzonym przez Konsumenta/Klienta zgodnym z obowiązującymi przepisami.

 

Termin odstąpienia od umowy liczony jest od dnia w którym Konsument/Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż wybrany przez Konsumenta/Klienta przewoźnik i wskazana przez Klienta/Konsumenta, weszła w posiadanie towaru.

 

 3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Laroka zgodnie z obowiązującymi przepisami zwraca koszty dostarczenia towaru do Kupującego do wysokości ceny najtańszej formy dostawy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia zwracanego towaru inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, Konsument zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa nie może żądać zwrotu dodatkowych kosztów wysyłki towaru powyżej najtańszej formy dostawy.

 

4. W przypadku Klientów nie będących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Konsumentami, zastosowanie mają powyższe zapisy jak również ustalenia umowne/pisemne między podmiotami Sprzedawcy i Klienta zgodne z obowiązującymi przepisy prawa.

 

5. Towar należy odesłać na adres Laroka Karolina Kostańska ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 12/73 42-218 Częstochowa

 

Konsumentowi przysługują wszelkie prawa zapewnione przez Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami)

 

 

 

VI. GWARANCJE I REKLAMACJE

 

1. Laroka oświadcza iż dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia  zgodność z opisem towarów sprzedanych przez siebie na stronie internetowej laroka.pl

 

2. Laroka jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556 - 556 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

 

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres larokasklep@gmail.com . Firma Laroka zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni. W szczególnie skomplikowanych sprawach Klient może zostać poinformowany o wydłużeniu rozpatrzenia Reklamacji jednak nie dłużej niż 60 dni od dnia zgłoszenia. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 

4. Laroka oświadcza, że nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej, opisie produktu lub określony przepisami prawa(jeśli oznaczenia takowego nie ma). Jeśli dokument gwarancyjny/ opis produktu przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio u Producenta, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej/oznaczeniu towaru. Gwarancja nie wyłącza, nie zawiesza, nie ogranicza uprawnień kupującego z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

 

5. Laroka podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Zgłoszeń Klienci mogą dokonywać w formie pisemnej na adres korespondencyjny Laroka lub poprzez e-mail na adres sklep@musclepower.pl

 

 

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Laroka w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, tj. do nawiązania, ukształtowania treści , zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego Klienta ze Sprzedawcą.

 

2. Administrator serwisu przetwarzając dane osobowe chroni je przed ich pozyskaniem i modyfikacją przez osoby nieuprawnione oraz przetwarza zgodnie z zasadami określonymi obowiązującymi przepisami prawa.

 

3. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta, które są niezbędne do: rozliczenia oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności.

 

4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo ich poprawiania oraz usunięcia z bazy.

 

 

 

VIII. ROSZCZENIA SPORNE

 

1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy firmą Laroka a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje przekazane sądom właściwym zgodnie z zapisami KPC.

 

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy firmą Laroka a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 KC, zostaje skierowane do Sądu właściwego ze względu na siedzibę firmy Laroka.

 

3. W przypadku, gdy Klient będzie chciał wdać się w spór z  Laroka w związku z obsługą reklamacji towaru ma również możliwość skorzystania z dostępnych metod rozstrzygania sporów w tym mediacji przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.